Montáže - servis - opravy - Údržba

Jací jsme:

Převážně normální. Ale svým způsobem i vyjímeční.

Normálně uděláme pro naše zákazníky "prvníposlední" a vyjímečně se nám povede něco nesplnit.

Normálně se s každým slušným zákazníkem vždy dohodneme ke vzájemné spokojenosti a vyjímečně někomu vyhubujeme.

Normálně nám vždy záleží na penězích zákazníka a vyjímečně utrácíme víc než je potřeba.

Normálně odvádíme pouze práci s profesionálním výsledkem a vyjímečně máme důvod se stydět.

Normálně neztrácíme smysl pro humor a jen vyjímečně jsme nabručeni.

Normálně platíme své závazky vždy včas a v pořádku, jen vyjímečně si může někdo na nás stěžovat.

Normálně jsme zvyklí pracovat s nejmodernější technikou, vyjímečně nás něco zaskočí.

Normálně nabízíme své služby a vyjímečně nemáme co nabídnout. Jsme prostě normálně vyjímeční.


Nakonec, stačí napsat či zavolat ...